Lipiec 11, 2011

Dziadońcynie Granie 2005r. Muzyka z Bukowiny Tatrzańskiej prym Andrzej Szymczyk, sekund Stanisław Łukaszczyk, bas Andrzej Pietras.

Kliknij poniższy link aby odtworzyć nagranie:

      Prym Andrzej Szymczyk - sekund Stanis³aw £ukaszczyk G³owoñ, bas Andrzej Pietras