Lipiec 13, 2011

Dziadońcynie Granie 2006r. Muzyka z Białego Dunajca prym Paweł Walkosz – Jambor, sekund Józef Walkosz – Jambor, bas Tadeusz Dziadkowiec.

      Pawel Walkosz Jambor - sekund Józef Walkosz Jambor, bas Tadeusz Dziadkowiec