Styczeń 18, 2014

Małe projekty

Małe projekty:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007 – 2013 i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Leśnica – „Organizacja XVIII konkursu gawędy, recytacji i tańca solowego w Leśnicy – Groniu”

Czarna Góra-Zagóra – „Posiady na spiską nutę – spotkanie z zespołem Ciardasie z Czarnej Góry, jako wyraz utrzymania tradycji spiskiej i integracji środowiska lokalnego”

Jurgów – „Przadki w Jurgowie – spektakl ukazujący spiskie zwyczaje i tradycje”

Białka Tatrzańska – „Wesele Góralskie – spektakl przygotowany przez zespół „Białcanie” z Białki Tatrzańskiej”

Rzepiska – „Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe – cykl imprez przygotowanych przez zespół Trzy Potoki z Rzepisk”

Bukowina Tatrzańska – „Kolędowanie na godnie święta –spektakl ukazujący tradycyjny obrzęd bożonarodzeniowego, góralskiego kolędowania, przygotowany przez zespół „Mali Wierchowianie”

Bukowina Tatrzańska – „Zatraceniec” po latach – nowa adaptacja sztuki Józefa Pitoraka w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego w Bukowinie Tatrzańskiej”

Czarna Góra – „Koce Łapki” – „Pokłońmy się dziadkom, pochwalmy się ludziom – ze śpiewem, muzyką i tańcem z Czarnej Góry w świat z zespołem Koce Łapki”

Nak