Marzec 7, 2015

Związek Podhalan Oddział Groń-Leśnica

Związek Podhalan założony został 27 listopada 1984 roku przez ówczesnego Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce Pana Andrzeja Kudasika, a inicjatorami byli Maria Dudek i Marian Bryja.

Oddział obejmuje swoją działalnością miejscowości Groń i Leśnica w Gminie Bukowina Tatrzańska, leżące po obu stronach potoku Leśnica.

Skład pierwszego Zarządu Oddziału stanowili :

– Prezes – Marian Bryja

– Viceprezes – Maria Dudek

– Sekretarz – Józef Dudek

– Skarbnik – Jan Mucha

Prezesami w historii oddziału byli :

– Marian Bryja – 1984 – 1989

– Maria Dudek – 1989 – 1992

– Józef Waluś – 1992 – 1995

– Maria Dudek – 1995 – 2001

– Jan Łaś – 2001 – 2004

– Jacek Mucha – 2004 – 2007

– Maria Dudek – 2008 – 2010

– Maria Dudek – 2011 – 2013

– Jacek Mucha – 2014 – 2017

– Maria Dudek – 2017 – 2019

OBECNY SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU TWORZĄ:

– Prezes – Maria Dudek

– Viceprezes – Leszek Topór

– Skarbnik – Bogumiła Mrowca

– Sekretarz – Agnieszka Gąsienica Giewont

– Członkowie Zarządu : Mieczysław Bryja, Jan Mąka, Jacek Mucha

Komisja Rewizyjna – Bronisław Furczoń, Andrzej Waliczek, Maria Gil

Sąd Koleżeński – Stanisław Zarycki, Ks. Władysław Podhalański, Jolanta Waliczek

Celem działalności Oddziału jest ochrona duchowych i materialnych wartości kultury góralskiej, jej utrzymanie i świadome przekazywanie młodemu pokoleniu.

Oddział organizuje :

– spotkania opłatkowe,

– posiady góralskie, na których prezentują się ciekawi ludzie z terenu Podhala

np.

– spotkanie z Franciszkiem Bachledą Księdzulorzem i Franciszkiem Hodorowiczem, temat ,, Czy hale tatrzańskie pozostaną w rękach górali” ( 1985),

– spotkanie z Agnieszką Trybułą, temat: ,, Dawna technologia wyrobu lnu od zasiania do uszycia koszuli” oraz bacą Janem Muchą, który opowiadał o długoletnim bacowaniu ( 1985),

– Janem Karpielem Bułecką – śpiewakiem, muzykiem, tancerzem, budowniczym instrumentów ludowych ( 1987),

– spotkanie z bacą Bronisławem Wojtankiem ( 2005),

– spotkanie z bacą Kazimierzem Furczoniem ( 2005),

– spotkanie z bacą Stanisławem Rychtarczykiem ( 2006),

– spotkanie z poetami Wandą Szado Kudasikową i Romanem Dzioboniem,

– promocja książki Jozefa Pitonia ,, Drzewiej i dziś” oraz wernisaż obrazków na szkle Marii Dudek ( 2012),

– ORGANIZACJA FESTYNÓW BACOWSKICH :

I Festyn Bacowski – Redyk i Wybor Gazdy Roku 2006 – Gazdą Roku został Jan Mąka Polcyn z Leśnicy,

II FestynBacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2007 – Gazdą Roku 2007 został Józef Budz Miescorz z Białki Tatrzańskiej,

III Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2008 – Gazdą Roku 2008 został Józef Mucha z Gronia,

IV Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2009 – Gazdą Roku 2009 został

Władysław Waliczek z Białki Tatrzańskiej,

V Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2010 – Gazdą Roku 2010 został Stanisław Babiarz z Bańskiej Wyżnej, impreza została zorganizowana po raz pierwszy w ramach IX Tatrzańskich Wici,

VI Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2011 w ramach X Tatrzańskich Wici – Gazdą Ronku 2011 został Andrzej Waliczek z Gronia,

VII Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gzady Roku 2012 w ramach XI Tatrzańskich Wici – Gazdą Roku 2012 został Ludwik Szlembarski z Waksmunda,

VIII Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2013 w ramach XII Tatrzańskich Wici – Gazdą Roku 2013 został Edward Pająk z Leśnicy,

IX Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2014 w ramach XIII Tatrzańskich Wici – Gazdą Roku 2014 został Marcin Zubek z Zakopanego,

X Jubileuszowy Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2015, Wybór Bońtara Roku 2015 w ramach XIV Tatrzańskich Wici – Gazdą Roku 2015 został Edward Pająk, a Bońtarem Roku 2015 został Łukasz Kostecki z Białego Dunajca,

XI Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2016, Wybór Bońtara Roku 2016 w ramach XV Tatrzańskich Wici – Gazdą Roku 2016 został Stanisław Stosel z Dzianisza, a Bońtarem Roku 2016 został Bartłomiej Chlebek z Gronkowa.

– Oddział bierze udział i reprezentuje miejscowość na uroczystościach kościelnych, związkowych i regionalnych organizowanych przez Zarząd Główny Związku Podhalan i inne oddziały Związku Podhalan,

– współpracuje z Zespołem Góralskim ,, Zawaternik” wspierając finansowo i organizacyjnie imprezy :

– Konkurs Gawędy, Recytacji, Tańca i Śpiewu Góralskiego odbywający się corocznie w Walusiówce,

– imprezy o charakterze profilaktycznym ph. ,, Baw się z Zawaternikiem trzeźwo i wesoło”,

– jest współorganizatorem I Gminnego Konkursu Tańca Góralskiego i Zbójnickiego

,,Tatrzański Zwyrt” – 2016 odbywającego się w Walusiówce.

Przy Oddziale działa Zespół Góralski ,, Ślebodni”, który wraz z zespołem Zawaternik bierze udział w życiu kulturalnym i religijnym wsi.

Oddział Związku Podhalan w Groniu – Leśnicy objął patronatem merytorycznym zespół ,,Zawaternik”.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU :

– 1998 – otwarcie izby regionalnej w Leśnicy – Groniu na potrzeby działalności zespołów góralskich ,, Zawaternik i ,, Ślebodni” oraz Związku Podhalan Oddział Groń – Leśnica,

– 1999 – uroczyste poświęcenie sztandaru Związku Podhalan Oddział Groń – Leśnica oraz Jubileusz 15 – lecia Zespołu Góralskiego ,,Ślebodni”,

– 2000 – udział w I Światowym Zjeździe Górali Polskich,

– 2001 – uroczyste otwarcie i poświęcenie Siedziby Związku Podhalan Oddział Groń – Leśnica z udziałem Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce Andrzeja Gąsienicy Makowskiego,

– 2004 – Jubileusz 20 lecia Zespołu Góralskiego ,, Ślebodni”,

– 2009 – Jubileusz 25 – lecia Zespołu Góralskiego ,,Ślebodni” z udziałem przybyłego z USA założyciela zespołu w 1984 roku i pierwszego kierownika Mariana Bryji,

– 2014 – Jubileusz 30 – lecia Zespołu Góralskiego ,, Ślebodni”,

– 2016 – nagranie i promocja płyty zespołu ,, Ślebodni” pt. ,, Ślebody cas” oraz płyty

,, Gronianie i Leśnicanie pt. ,, Tatry nase Tatry ty moja kołysko”,

Kontakt :

Maria Dudek

mariamdudek7@op.pl

tel. 604 094 892

BCK – Dom Kultury ,, Walusiówka” , 34 – 406 Leśnica, ul. Wspólna 7a