Luty 12, 2017

45. Góralski Karnawał wyniki

Protokół posiedzenia Komisji Oceniającej Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych,

który odbył się w dniach  9-11 lutego 2017 r. w ramach 45. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej

Komisja w składzie:

 1. mgr Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog
 2. dr Artur Czesak – językoznawca
 3. mgr Benedykt Kafel – etnograf
 4. mgr Dorota Majerczyk – etnolog
 5. dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy

po obejrzeniu 46  grup kolędniczych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

– nagrodę grand prix, Złotego Turonia, za wybitną prezentację, w postaci statuetki wraz

z nagrodą pieniężną w wysokości 1 800 zł otrzymuje grupa kolędnicza „Z Gwiazdą”
z Sadku-Kostrzy.

– dwanaście równorzędnych pierwszych miejsc wraz ze Złotymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 1 100  zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Herody” ze Śmigna,
 • „Kolędowanie Gazdowskie” z Istebnej,
 • „Z Gwiazdą” z Kamionki Wielkiej,
 • „Z Rajem” z Juszczyna,
 • „Herody” z Zalasowej,
 • „Herody” z Łącka,
 • „Herody” z Zielonek,
 • „Pasterze” z Pisarzowej,
 • „Z Gwiazdą i Kozą” z Milówki,
 • „Z Gwiazdą” z Jurkowa,
 • „Z Gwiazdą” z Podegrodzia,
 • „Z Turoniem” z Kasiny Wielkiej.

Nagrody pieniężne dla laureatów grand prix i pierwszych miejsc w kwocie 15 000 zł ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 – dwanaście równorzędnych drugich miejsc wraz ze Srebrnymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po 800 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Pasterze z Gwiazdą i Turoniem” z Lubomierza,
 • „Z Gwiazdą” z Krasnego-Lasocic,
 • „Z Gwiazdą” ze Starej Wsi,
 • „Z Turoniem” z Lipnicy Wielkiej na Orawie,
 • „Draby” z Boguszy,
 • „Herody” z Brzuchani,
 • „Dziady Noworoczne” z Ciśca („Wyrwicisy”),
 • „Z Dorotą” z Rudnika,
 • „Z Szopką” z Zakopanego,
 • „Z Szopką lalkową” z Gwoźdźca,
 • „Z Turoniem” z Trzebuni,
 • „Draby” z Gwoźdźca.

Nagrody pieniężne dla laureatów drugich miejsc do kwoty 5 000 zł ufundowane zostały przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

 – piętnaście równorzędnych trzecich miejsc wraz z Brązowymi Rozetami Góralskimi oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości po  600 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Dziady Noworoczne” z Milówki-Łęgów („Harnasie”),
 • „Pastuch z Dziadem” z Burletki,
 • „Z Gwiazdą” z Mszalnicy,
 • „Z Kozą” z Lubczy,
 • „Z Szopką lalkową” z Podegrodzia,
 • „Z Turoniem” z Pleśnej,
 • „Z Turoniem” z Raby Niżnej,
 • „Z Turoniem” z Wilkowiska,
 • „Z Turoniem” z Olszówki,
 • „Z Turoniem i Gwiazdą” z Makowa Podhalańskiego,
 • „Z Turoniem” z Zawoi,
 • „Herody” z Nieczajnej Górnej,
 • „Fedory” z Poronina,
 • „Szopka lalkowa” z Krzemienicy,
 • „Pasterze” z Koźlicy.

– sześć równorzędnych wyróżnień wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 300 zł otrzymują grupy kolędnicze:

 • „Młode Misie” z Niegowej,
 • „Herody” z Trojanowic,
 • „Herody” z Tomaszowic,
 • „Herody” z Minogi,
 • „Z Turoniem” z Gnojnika,
 • „Z Turoniem” z Mystkowa.

Grupy kolędnicze biorące udział w 45. Góralskim Karnawale zaprezentowały znów wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. Wiele z grup występujących na scenie kultywuje tradycje kolędnicze w postaci autentycznej (chodząc po domach). Podwójne eliminacje w województwie małopolskim (gminne oraz powiatowe lub regionalne), połączone z konsultacjami mają znaczący wpływ na wzrost poziomu wykonawczego.

Komisja dziękuje kolędnikom oraz opiekunom grup za przygotowanie widowisk, a także za coraz częstsze sięganie do odległej tradycji i przywoływanie na nowo zapoznanych form kolędowania (np. „Chodzenie z Rajem”).

Komisja dziękuje również wszystkim organizatorom i pracownikom Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” na czele z jego Dyrektorem Bartłomiejem Koszarkiem – za ogromny wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznego konkursu, jak zwykle w miłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a w szczególności sponsorom, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu, oraz patronom medialnym.

Wyrażamy również podziękowanie konferansjerom: Janinie Paluch-Wacław, Stanisławowi Sularzowi, Januszowi Łukaszczykowi oraz Piotrowi Kurucowi, za sprawne i dowcipne prowadzenie konkursu.

Protokół posiedzenia Komisji Artystycznej

oceniającej popis par tanecznych i konkurs tańca zbójnickiego,

który odbył się w ramach 45. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej

w dniach 9-11 lutego 2017 r.

 

Komisja w składzie:

 1. Aleksandra Bogucka
 2. Dorota Majerczyk
 3. Józef Pitoń
 4. Jan Stachoń
 5. Stanisław Bachleda
 6. Stanisław Łukaszczyk-Kołoc

 

oceniła 35 par tanecznych, w tym 15 par tanecznych w I kategorii wiekowej, 16 par tanecznych w II kategorii wiekowej, 4 pary taneczne w III kategorii wiekowej oraz 9 zespołów
w konkursie tańca zbójnickiego.

 

W I kategorii wiekowej (16 – 21 lat) specjalnym dyplomem wyróżniono następujące pary taneczne:

 • Mariusz Witowski i Agata Duda z zespołu „Dolina Dunajca” z Nowego Sącza,
 • Gabriel Hodorowicz i Julia Majerczyk z zespołu „Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej,
 • Marek Grela i Edyta Kita z zespołu „Kiyrpecki” z Łącka,
 • Mariusz Bochenek i Daria Lizoń z zespołu „Kiyrpecki” z Łącka.

 

W II kategorii wiekowej (22 – 40 lat) wyróżniono specjalnym dyplomem następujące pary taneczne:

 • Michał Trybuła i Natalia Bartol z zespołu „Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej,
 • Mirosław Kaczmarczyk i Maria Łukasz z zespołu „Zielony Jawor” z Krempach,
 • Józef Staszel i Kinga Łukaszczyk z zespołu „Harnasie” z Suchego,
 • Wojciech Mleczek i Monika Chowaniec z zespołu „Zbójecko Familia” z Gminy Czarny Dunajec,
 • Marcin Bigos i Elżbieta Kula z zespołu „Skalni” z Krakowa,
 • Robert Dzioboń i Mariola Budz z zespołu „Śwarni” z Nowego Targu,
 • Mirosław Lassak i Aleksandra Kopeć z zespołu „Hamernik” z Krakowa.

 

W III kategorii wiekowej (powyżej 40 lat) wyróżniono specjalnym dyplomem następujące pary taneczne.

 • Jan Szwed i Teresa Kwaśniewska z zespołu „Furmani” z Bodzentyna,
 • Jakub Gryguś i Maria Wnęk z zespołu „Zielony Jawor” z Krempach,
 • Kazimierz Lassak i Anna Lassak z zespołu „Hamernik” z Krakowa,
 • Sławomir Lassak i Monika Lassak z zespołu „Hamernik” z Krakowa.

 

Wyróżnienie dla najlepszej tancerki w postaci dyplomu otrzymują:

 • Maria Wnęk z zespołu „Zielony Jawor” z Krempach,
 • Anna Łukaszczyk z zespołu „Skalni” z Krakowa,
 • Aleksandra Kopeć z zespołu „Hamernik” z Krakowa,
 • Natalia Bartol z zespołu „Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej,
 • Julia Majerczyk z zespołu „Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej.

W konkursie tańca zbójnickiego wzięło udział 9 zespołów.

Nagrody regulaminowe otrzymali:

– dwa równorzędne pierwsze miejsca wraz z Ciupagami Zbójnickimi i nagrodami pieniężnymi
w wysokości po 2 000  zł otrzymują:

 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Górale Łąccy” z Łącka,
 • Zespół Regionalny „Wiyrchowianie” (grupa starsza) z Bukowiny Tatrzańskiej.

 

– drugie miejsce wraz z Ciupagą Bacowską i nagrodą pieniężną w wysokości 1 500 zł otrzymuje:

 • Studencki Zespół Góralski „Skalni” z Krakowa.

 

– dwa równorzędne trzecie miejsca wraz z Ciupagami Juhaskimi i nagrodami pieniężnymi w wysokości po  1 000 zł otrzymują zespoły:

 • Zespół Regionalny „Giewont” z Zakopanego-Olczy,
 • Zespół Regionalny „Watra” z Czarnego Dunajca.

 

Wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród pieniężnych w wysokości po 500  zł otrzymują:

 • Zespół Góralski „Zbójecko Familia” z Gminy Czarny Dunajec,
 • Zespół Regionalny „Wiyrchowianie” (grupa młodsza) z Bukowiny Tatrzańskiej.

 

Komisja uważa, że poziom tegorocznego konkursu tańca zbójnickiego był wysoki, natomiast poziom artystyczny pokazów par tanecznych, zwłaszcza z regionu Podhala, był niezadowalający. Zachęcamy tancerzy do starannego przygotowania poszczególnych obyczajów tanecznych, które oprócz bardzo dobrej techniki ukażą właściwą istotę i charakter tańca góralskiego. Zachęcamy do udziału w Góralskim Karnawale pary taneczne w kategorii trzeciej, aby poprzez swoje prezentacje były wzorem do naśladowania dla młodszego pokolenia.

Przypominamy, że uczestnicy popisu par tanecznych powinni prezentować się
w tradycyjnych i zgodnych z obyczajowością swojego regionu strojach. Niewskazane są współczesne elementy strojów tj. plisowane spódnice, rozcinane fartuchy, czarne wstążki przy gorsetach.

Dziękujemy wszystkim pracownikom Bukowiańskiego Centrum Kultury, na czele
z Dyrektorem Bartłomiejem Koszarkiem, za sprawną organizację i miłą atmosferę w czasie trwania imprezy.

Dziękujemy konferansjerom: Janinie Paluch-Wacław, Stanisławowi Sularzowi, Januszowi Łukaszczykowi oraz Piotrowi Kurucowi – za prowadzenie imprezy w miłej atmosferze.