Kwiecień 29, 2017

Wyniki 32. Małych Bajań

Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej, oceniającej występy w ramach 32. Przeglądu Dorobku Kulturalnego Gminy Bukowina Tatrzańska

„Małe Bajania 2017” Bukowina Tatrzańska, 29 kwietnia 2017 r.

 Komisja w składzie:

 1. dr Stanisława Trebunia-Staszel – etnograf
 2. mgr Benedykt Kafel – etnograf
 3. mgr Marek Harbaczewski – choreograf

oceniła 56 punktów programu, w tym: 12 instrumentalistów, 6 muzyk, 20 śpiewaków solistów, 9 grup śpiewaczych, 9 zespołów regionalnych i postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

W konkursie instrumentalistów:

I kategoria

 • pierwszego miejsca nie przyznano
 • drugiego miejsca nie przyznano
 • trzeciego miejsca nie przyznano   
 • wyróżnienie otrzymuje:

Andrzej Krupa z Jurgowa

II kategoria

 • pierwszego miejsca nie przyznano
 • dwa równorzędne drugie miejsca otrzymują:

Kowalczyk Tymoteusz z Białki Tatrzańskiej

Gabriela Sołtys z Jurgowa

 • trzecie miejsce otrzymuje:

Aleksandra Paluszek z Czarnej Góry

 • wyróżnienie otrzymuje:

Filip Młynarczyk z Jurgowa

III kategoria

 • pierwszego miejsca nie przyznano
 • drugie miejsce otrzymuje:

Przemysław Chowaniec z Bukowiny Tatrzańskiej

 • dwa równorzędne trzecie miejsca otrzymują:

Dominik Kikla z Czarnej Góry

Regina Gąsienica-Giewont z Leśnicy-Gronia

IV kategoria

 • pierwszego miejsca nie przyznano
 • drugie miejsce otrzymuje:

Grzegorz Dziadoń z Rzepisk

 • trzeciego miejsca nie przyznano

W konkursie muzyk:

 II kategoria

 • pierwszego miejsca nie przyznano
 • drugiego miejsca nie przyznano
 • trzeciego miejsca nie przyznano
 • wyróżnienie otrzymuje:

muzyka zespołu „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

muzyka zespołu „Małe Podhale” z Jurgowa

III kategoria

 • pierwsze miejsce otrzymuje:

muzyka zespołu „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

 • drugie miejsce otrzymuje:

            muzyka zespołu „Ciardasie” z Czarnej Góry

 • trzecie miejsce otrzymuje:

muzyka zespołu „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia

IV kategoria

 • pierwszego miejsca nie przyznano
 • drugiego miejsca nie przyznano
 • trzeciego miejsca nie przyznano
 • wyróżnienie otrzymuje:

muzyka zespołu „Małe Podhale” z Jurgowa

W konkursie śpiewu solowego:

 I kategoria

 • pięć równorzędnych pierwszych miejsc otrzymują:

Wiktoria Nowobilska z Białki Tatrzańskiej

Zuzanna Kuchta z Białki Tatrzańskiej

Anna Pracuch z Białki Tatrzańskiej

Anna Gąsienica-Giewont z Leśnicy-Gronia

Julia Łapka z Bukowiny Tatrzańskiej

 • trzy równorzędne drugie miejsca otrzymują:

Magdalena Kondziołka z Brzegów

Kinga Chlebek z Leśnicy-Gronia

Klaudia Nowobilska z Białki Tatrzańskiej

 • trzecie miejsce otrzymuje:

Julia Budz z Czarnej Góry

II kategoria

 • dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymują:

Julia Budz z Bukowiny Tatrzańskiej

Ewa Wojtanek z Jurgowa

 • dwa równorzędne drugie miejsca otrzymują:

Agnieszka Malec z Rzepisk

Michał Bafia z Brzegów

 • dwa równorzędne trzecie miejsca otrzymują:

Karolina Bizub z Białki Tatrzańskiej

Katarzyna Głód z Bukowiny Tatrzańskiej

III kategoria

 • pierwsze miejsce otrzymuje:

Joanna Matuszek z Leśnicy-Gronia

 • drugiego miejsca nie przyznano
 • trzeciego miejsca nie przyznano

W konkursie grup śpiewaczych:

 I kategoria

 • pierwsze miejsce otrzymuje:

grupa „Zingierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

 • drugiego miejsca nie przyznano
 • trzecie miejsce otrzymuje:

grupa „Małe Brzegowianki” z Brzegów

II kategoria

 • trzy równorzędne pierwsze miejsca otrzymują:

duet śpiewaczy „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

duet śpiewaczy „Mali Brzegowianie” z Brzegów

grupa „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

 • drugie miejsce otrzymuje:

duet śpiewaczy „Małe Podhale” z Jurgowa

 • trzeciego miejsca nie przyznano

III kategoria

 • dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymują:

grupa „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

grupa „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

 • drugiego miejsce otrzymuje:

grupa „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia

 • trzecie miejsca nie przyznano

 

Komisja Artystyczna wyróżniła zespoły za najlepiej wykonane elementy w programach zespołów:

 • Zespół Regionalny „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej – za wartościowy poznawczo program, prezentujący bogaty i zróżnicowany zestaw zabaw dziecięcych, za żywiołowość, tańce chłopców oraz piękny śpiew dziewcząt;
 • Zespół Regionalny „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej – za piękny śpiew, taniec, wdzięk i naturalność dzieci;
 • Zespół Regionalny „Małe Podhale” z Jurgowa – za interesujący
  i oryginalny program, wykorzystujący wątek lokalnego grajka – Józka Bryjki „Lindady”, za różnorodność, estetykę i odpowiedni dobór ubiorów;
 • Zespół Regionalny „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej – za ciekawy program nawiązujący do wątków pasterskich, dobrą reżyserię, świetną grę aktorską i wysoki poziom artystyczny;
 • Zespół Regionalny „Koce Łapki” z Czarnej Góry – za prezentacje wiązanki spiskich tańców i śpiewów;
 • Zespół Regionalny „Ciardasie” z Czarnej Góry – za zróżnicowany zestaw zabaw dziecięcych;
 • Zespół Regionalny „Zawaternik” z Leśnicy-Groniaza ciekawy program nawiązujący do tradycji budarstwa, piękny śpiew dziewcząt i dobry taniec chłopców;
 • Zespół Regionalny „Mali Brzegowianie” z Brzegów – za przedstawienie dziecięcych zabaw i ładny śpiew dziewcząt;
 • Zespół Regionalny „Trzy Potoki” z Rzepiskza ciekawy pomysł
  i właściwy dobór ubiorów do treści programu;

 

Komisja z zadowoleniem stwierdza, że zespoły przygotowały programy „z treścią”, które ukazują właściwe umiejscowienie dziecka w folklorze, z wyjątkiem zespołu „Koce Łapki” z Czarnej Góry.

W przyszłorocznej edycji Przeglądu Komisja proponuje przygotowanie widowisk, które będą oparte o folklor dziecięcy. Komisja wnioskuje by
w kolejnych edycjach „Małych Bajań” zespoły typowały nie więcej niż po jednym reprezentancie w każdej kategorii wiekowej poszczególnych konkursów.

Do udziału w 51. Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej typujemy laureatów pierwszych miejsc z kategorii III i IV poszczególnych konkursów. Dodatkowo, jako wyróżnienie specjalne komisja typuje Zespół Regionalny „Małe Podhale” z Jurgowa na wyjazd do partnerskiego miasta Kórnik w dniach 20-21 maja 2017 r.

Serdecznie dziękujemy organizatorom 32. Przeglądu Dorobku Kulturalnego Gminy Bukowina Tatrzańska „Małe Bajania 2017”, szczególnie pracownikom Bukowiańskiego Centrum Kultury na czele z dyrektorem Bartłomiejem Koszarkiem,  za  ogrom pracy, troskę okazywaną uczestnikom i wyjątkowo serdeczną atmosferę. Wyrażamy również podziękowanie konferansjerowi Januszowi Łukaszczykowi za atrakcyjny sposób prowadzenia imprezy.