Październik 15, 2018

Drugie naukowe deliberacje „Na cym świat stoji” za nami.

Drugie naukowe deliberacje „Na cym świat stoji” za nami.

W piątek 12 października odbyło się spotkanie z dr. hab. Pawłem Staszlem, który opowiedział o wszechświecie w skali makro i fento. Uczestnicy mieli okazję poznać  zagadnienia związane z gwiazdami, galaktykami, ich ruchem czy posiadaną energią. Pan Paweł z wielką pasją przedstawił również to, co gołym okiem jest niewidoczne np. budowę jądra atomu.

Dr hab. Paweł Staszel jest wykładowcą w Instytucie Fizyki UJ. Zajmuje się fizyką reakcji jądrowych.
W latach 2000-2002 pracował w Instytucie Nielsa Bohra w Danii, uczestnicząc jednocześnie
w eksperymencie badawczym w Brook Haven National Laboratory w USA. Obecnie prowadzi badania w Europejskim Centrum Badań Jądrowych (CERN) w Szwajcarii pod Genewą. Jest przewodniczącym Polskiego Konsorcjum FEMTOFIZYKA,  które reprezentuje Polskę w badaniach w Międzynarodowym Ośrodku Badań Antyprotonowych i Jonowych (FAIR) w Darmstadt.

Naukowe rozważania „oswoiła” muzyka góralska w wyjątkowym wykonaniu rodziny Staszlów: Stanisławy Trebuni-Staszel, Pawła Staszla i ich syna Jakuba.

Kolejny piątek tj. 19 października w świetlicy Domu Ludowego swój wykład zatytułowany „Bezwzglyndno wzglyndność – skąd się wzięło E=mc2” wygłosi prof. dr hab. Stanisław Głazek.