Październik 23, 2018

Na cym świat stoji

W piątek 19 października po raz trzeci w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy”  odbyły się naukowe deliberacje „Na cym świat stoji”. Tym razem dzięki profesorowi Stanisławowi Głazkowi zostało przeprowadzone i wytłumaczone równanie Alberta Einsteina E=mc2.

Stanisław D. Głazek  zawodowo jest profesorem w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i autorem blisko stu oryginalnych artykułów,  głównie na temat teorii oddziaływań cząstek elementarnych. Prywatnie Pan Stanisław jest właścicielem domu na Olczańskim Wierchu w Bukowinie, wybudowanego w 1926 r. przez jego pradziadków Gustawa i Malwinę Doborzyńskich – członków założycieli Towarzystwa Przyjaciół Bukowiny.

Cykl naukowych spotkań zakończy w najbliższy piątek 26 października o godz. 18.30  wykład profesora Józefa Chowańca.  Jako wieloletni pracownik Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego jest autorem lub współautorem m.in. ponad 300 artykułów opublikowanych zarówno w czasopismach krajowych jak i zagranicznych oraz wielu opracowań kartograficznych. Jest członkiem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”. Pełni także funkcję redaktora czasopisma „Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój” oraz czasopisma Słowackiej Asocjacji Hydrogeologów „Podzemná voda”.