Wizyta uczniów Szkoły Ginących Zawodów w pracowni krawieckiej Józefa Wojtasa