Warsztaty Szkoły Ginących Zawodów podczas Konferencji „Edukacja regionalna drogą kształcenia ku wartościom”