Związek Podhalan oddział Groń-Leśnica

Związek Podhalan założony został 27 listopada 1984 roku przez ówczesnego Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce Pana Andrzeja Kudasika, a inicjatorami byli Maria Dudek i Marian Bryja. Oddział obejmuje swoją działalnością miejscowości Groń i Leśnica w Gminie Bukowina Tatrzańska, leżące po obu stronach potoku Leśnica.

Skład pierwszego Zarządu Oddziału stanowili :

 • Prezes – Marian Bryja
 • Viceprezes – Maria Dudek
 • Sekretarz – Józef Dudek
 • Skarbnik – Jan Mucha

Prezesami w historii oddziału byli :

 • Marian Bryja – 1984 – 1989
 • Maria Dudek – 1989 – 1992
 • Józef Waluś – 1992 – 1995
 • Maria Dudek – 1995 – 2001
 • Jan Łaś – 2001 – 2004
 • Jacek Mucha – 2004 – 2007
 • Maria Dudek – 2008 – 2010
 • Maria Dudek – 2011 – 2013
 • Jacek Mucha – 2014 – 2017
 • Maria Dudek – 2017 – 2019

OBECNY SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU TWORZĄ:

 • Prezes – Maria Dudek
 • Viceprezes – Leszek Topór
 • Skarbnik – Bogumiła Mrowca
 • Sekretarz – Agnieszka Gąsienica Giewont
 • Członkowie Zarządu : Mieczysław Bryja, Jan Mąka, Jacek Mucha

Komisja Rewizyjna – Bronisław Furczoń, Andrzej Waliczek, Maria Gil

Sąd Koleżeński – Stanisław Zarycki, Ks. Władysław Podhalański, Jolanta Waliczek

Celem działalności Oddziału jest ochrona duchowych i materialnych wartości kultury góralskiej, jej utrzymanie i świadome przekazywanie młodemu pokoleniu.

Oddział organizuje :

 • spotkania opłatkowe,
 • posiady góralskie, na których prezentują się ciekawi ludzie z terenu Podhala np.
 • spotkanie z Franciszkiem Bachledą Księdzulorzem i Franciszkiem Hodorowiczem, temat ,, Czy hale tatrzańskie pozostaną w rękach górali” ( 1985),
 • spotkanie z Agnieszką Trybułą, temat: ,, Dawna technologia wyrobu lnu od zasiania do uszycia koszuli” oraz bacą Janem Muchą, który opowiadał o długoletnim bacowaniu ( 1985),
 • Janem Karpielem Bułecką – śpiewakiem, muzykiem, tancerzem, budowniczym instrumentów ludowych ( 1987),
 • spotkanie z bacą Bronisławem Wojtankiem ( 2005),
 • spotkanie z bacą Kazimierzem Furczoniem ( 2005),
 • spotkanie z bacą Stanisławem Rychtarczykiem ( 2006),
 • spotkanie z poetami Wandą Szado Kudasikową i Romanem Dzioboniem,
 • promocja książki Jozefa Pitonia ,, Drzewiej i dziś” oraz wernisaż obrazków na szkle Marii Dudek ( 2012),

ORGANIZACJA FESTYNÓW BACOWSKICH :

 1. Festyn Bacowski – Redyk i Wybor Gazdy Roku 2006 – Gazdą Roku został Jan Mąka Polcyn z Leśnicy,
 2. FestynBacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2007 – Gazdą Roku 2007 został Józef Budz Miescorz z Białki Tatrzańskiej,
 3. Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2008 – Gazdą Roku 2008 został Józef Mucha z Gronia,
 4. Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2009 – Gazdą Roku 2009 został Władysław Waliczek z Białki Tatrzańskiej,
 5. Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2010 – Gazdą Roku 2010 został Stanisław Babiarz z Bańskiej Wyżnej, impreza została zorganizowana po raz pierwszy w ramach IX Tatrzańskich Wici,
 6. Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2011 w ramach X Tatrzańskich Wici – Gazdą Ronku 2011 został Andrzej Waliczek z Gronia,
 7. Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gzady Roku 2012 w ramach XI Tatrzańskich Wici – Gazdą Roku 2012 został Ludwik Szlembarski z Waksmunda,
 8. Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2013 w ramach XII Tatrzańskich Wici – Gazdą Roku 2013 został Edward Pająk z Leśnicy,
 9. Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2014 w ramach XIII Tatrzańskich Wici – Gazdą Roku 2014 został Marcin Zubek z Zakopanego,
 10. Jubileuszowy Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2015, Wybór Bońtara Roku 2015 w ramach XIV Tatrzańskich Wici – Gazdą Roku 2015 został Edward Pająk, a Bońtarem Roku 2015 został Łukasz Kostecki z Białego Dunajca,
 11. Festyn Bacowski – Redyk i Wybór Gazdy Roku 2016, Wybór Bońtara Roku 2016 w ramach XV Tatrzańskich Wici – Gazdą Roku 2016 został Stanisław Stosel z Dzianisza, a Bońtarem Roku 2016 został Bartłomiej Chlebek z Gronkowa.
 • Oddział bierze udział i reprezentuje miejscowość na uroczystościach kościelnych, związkowych i regionalnych organizowanych przez Zarząd Główny Związku Podhalan i inne oddziały Związku Podhalan,
 • współpracuje z Zespołem Góralskim ,, Zawaternik” wspierając finansowo i organizacyjnie imprezy :
 • Konkurs Gawędy, Recytacji, Tańca i Śpiewu Góralskiego odbywający się corocznie w Walusiówce,
 • imprezy o charakterze profilaktycznym ph. ,, Baw się z Zawaternikiem trzeźwo i wesoło”,
 • jest współorganizatorem I Gminnego Konkursu Tańca Góralskiego i Zbójnickiego ,,Tatrzański Zwyrt” – 2016 odbywającego się w Walusiówce.

Przy Oddziale działa Zespół Góralski ,, Ślebodni”, który wraz z zespołem Zawaternik bierze udział w życiu kulturalnym i religijnym wsi.

Oddział Związku Podhalan w Groniu – Leśnicy objął patronatem merytorycznym zespół ,,Zawaternik”.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU :

 • 1998 – otwarcie izby regionalnej w Leśnicy – Groniu na potrzeby działalności zespołów góralskich ,, Zawaternik i ,, Ślebodni” oraz Związku Podhalan Oddział Groń – Leśnica,
 • 1999 – uroczyste poświęcenie sztandaru Związku Podhalan Oddział Groń – Leśnica oraz Jubileusz 15 – lecia Zespołu Góralskiego ,,Ślebodni”,
 • 2000 – udział w I Światowym Zjeździe Górali Polskich,
 • 2001 – uroczyste otwarcie i poświęcenie Siedziby Związku Podhalan Oddział Groń – Leśnica z udziałem Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce Andrzeja Gąsienicy Makowskiego,
 • 2004 – Jubileusz 20 lecia Zespołu Góralskiego ,, Ślebodni”,
 • 2009 – Jubileusz 25 – lecia Zespołu Góralskiego ,,Ślebodni” z udziałem przybyłego z USA założyciela zespołu w 1984 roku i pierwszego kierownika Mariana Bryji,
 • 2014 – Jubileusz 30 – lecia Zespołu Góralskiego ,, Ślebodni”,
 • 2016 – nagranie i promocja płyty zespołu ,, Ślebodni” pt. ,, Ślebody cas” oraz płyty

,,Gronianie i Leśnicanie pt. ,,Tatry nase Tatry ty moja kołysko”,

Kontakt :

Maria Dudek
mariamdudek7@op.pl
tel. 604 094 892
BCK – Dom Kultury ,, Walusiówka” , 34 – 406 Leśnica, ul. Wspólna 7a