X Gminny Konkurs Gawędy i Recytacji - wyniki

Protokół

Komisji oceniającej przesłuchania konkursowe
X Gminnego Konkursu Gawędy i Recytacji im. Hanki Nowobielskiej,
który odbył się w sali widowiskowej domu parafialnego w Białce Tatrzańskiej,
w dniu 20 października 2019 r.

Komisja w składzie:

dr Dorota Majerczyk (etnolog, folklorystka)
mgr Andrzej Rusnak (poeta, regionalista, nauczyciel polonista)
mgr Lucyna Zabrzewska (regionalistka, pedagog)
 

wysłuchała prezentacji 53 uczestników (43 recytatorów i 10 gawędziarzy) w 4 grupach wiekowych, reprezentujących:

Przedszkole Samorządowe w Jurgowie
Przedszkole Samorządowe w Jurgowie Oddział w Bukowinie Tatrzańskiej
Niepubliczne Przedszkole „Hopsasa” w Bukowinie Tatrzańskiej
Szkołę Podstawową w Jurgowie
Szkołę Podstawową w Białce Tatrzańskiej
Szkołę Podstawową w Bukowinie Tatrzańskiej
Szkołę Podstawową w Leśnicy
Szkołę Podstawową nr. 1 w Rzepiskach
Szkołę Podstawową nr. 2 w Rzepiskach
oraz

Zespół Regionalny „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej
Zespół Regionalny „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
Zespół Regionalny „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej
Zespół Regionalny „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
Zespół Regionalny „Małe Podhale” z Jurgowa
Zespół Regionalny „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia
Zespół Regionalny „Mali Brzegowianie” z Brzegów
 

Po wnikliwej ocenie Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

I grupa wiekowa - przedszkolna: 

Wyróżnienia otrzymują: 

- Natalia Bobak z Zespołu Regionalnego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

- Jan Buńda z Przedszkola Samorządowego w Jurgowie Oddział w Bukowinie Tatrzańskiej

- Elżbieta Gał z Niepublicznego Przedszkola „Hopsasa” w Bukowinie Tatrzańskiej

- Franciszek Gracjasz z Niepublicznego Przedszkola „Hopsasa” w Bukowinie Tatrzańskiej

- Władysław Kossek z Zespołu Regionalnego „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej

- Wojciech Matys z Zespołu Regionalnego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

- Magdalena Widlak z Zespołu Regionalnego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej                      

II grupa wiekowa kl. 0-III szkoły podstawowej:

Konkurs gawędziarzy:

·         pierwsze miejsce otrzymuje:

- Wiktoria Wacław z Zespołu Regionalnego „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

·         drugie miejsce otrzymuje:

- Justyna Bednarz ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy

·         trzecie miejsce otrzymuje:

- Martyna Bafia ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy

Konkurs recytatorów:

·         pierwsze miejsce otrzymuje:

- Borys Rabiański ze Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej

·         dwa równorzędne drugie miejsca otrzymują:

- Wanda Dziedzic z Zespołu Regionalnego „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej

- Antoni Krupa ze Szkoły Podstawowej w Jurgowie

·         trzy równorzędne trzecie miejsca otrzymują:

- Andrzej Chowaniec z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów

- Julia Wacław z Przedszkola Samorządowego w Jurgowie

- Ignacy Babiarz ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej

III grupa wiekowa kl. IV-VI szkoły podstawowej:

Konkurs gawędziarzy:

·         dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymują:

- Julia Tatar ze Szkoły Podstawowej w Jurgowie

- Szymon Wolski z Zespołu Regionalnego „Małe Podhale” z Jurgowa

·         dwa równorzędne drugie miejsca otrzymują:

- Julia Łapka z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

- Jakub Wojeński ze Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej

·         trzecie miejsce otrzymuje:

- Bartłomiej Pawlik ze Szkoły Podstawowej nr. 2 w Rzepiskach

Konkurs recytatorów:

·         dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymują:

- Weronika Zubek z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów

- Benedykt Koszarek z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

·         trzy równorzędne drugie miejsca otrzymują:

- Jan Gąsienica z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

- Aleksandra Kobylarczyk ze Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej

- Monika Głód z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

·         trzecie miejsce otrzymuje:

- Karolina Majerczyk z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów

IV grupa wiekowa kl. VII i VIII szkoły podstawowej:

Konkurs gawędziarzy:

·         pierwsze miejsce otrzymuje:

- Katarzyna Głód z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

Konkurs recytatorów:

·         pierwszego miejsca nie przyznano;

·         drugie miejsce otrzymuje:

- Magdalena Stawczyk z Zespołu Regionalnego „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia

·         trzecie miejsce otrzymuje:

- Daniel Kuruc ze Szkoły Podstawowej nr. 1 w Rzepiskach

Do udziału w XLIV Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka w Białym Dunajcu - etap wojewódzki, zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy:

·         Wacław Wiktoria z Zespołu Regionalnego „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

·         Justyna Bednarz ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy

·         Martyna Bafia ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy

·         Borys Rabiański ze Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej

·         Julia Tatar ze Szkoły Podstawowej w Jurgowie

·         Szymon Wolski z Zespołu Regionalnego „Małe Podhale” z Jurgowa

·         Weronika Zubek z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów

·         Benedykt Koszarek z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

·         Katarzyna Głód z Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

Komisja składa serdeczne podziękowania prowadzącym Konkurs Andrzejowi i Piotrowi Kurucom oraz organizatorom X Gminnego Konkursu Gawędy i Recytacji im. Hanki Nowobielskiej w Białce Tatrzańskiej: ks. Proboszczowi Janowi Byrskiemu, Bukowiańskiemu Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, Gminie Bukowina Tatrzańska, Gminnej Bibliotece Publicznej im. Michaliny Ćwiżewiczowej w Bukowinie Tatrzańskiej, Oddziałowi Związku Podhalan w Białce Tatrzańskiej, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także sponsorom z Białki Tatrzańskiej: Ośrodkowi Narciarskiemu „Kotelnica Białczańska”, Państwu Zofii i Romanowi Burkatom – Cukiernia BURKATY, Państwu Katarzynie i Piotrowi oraz Joannie i Jackowi Burkatom – Piekarnia BURKAT oraz Państwu Barbarze i Janowi Kowalczykom - LEWIATAN Supersam za ufundowanie poczęstunku oraz nagród dla uczestników Konkursu.