Sztuka teatralna "Portki"

„Hej, pradziady,
wstajciez z grobów
Bo haw cuda!
Bo haw dziwy!
Owiec momy sto tysiyncy,
Portek w zamian
coroz wiyncyj
To teksasy!
Takie casy!” 

Zmiany kulturowe zachodzące w połowie ubiegłego wieku dosięgły również i górali: z miasta przyszło nowe — intrygujące, ciekawe, atrakcyjne. Ale czy na pewno dobre? Czy w sercach bukowiańskich gospodarzy nowoczesność zdoła zastąpić tradycję? Jaki wpływ na codzienne życie będą miały odwiedziny niespodziewanych gości?