Sztuka teatralna "Tato, tato, sprawa się rypoła"

W rodzinie Skwarków prym wiedzie Ludwik - ojciec, „gazda jakik w Bukowinie mało”. O swój dobytek i dzieci dba jak nikt inny…

Pewnego dnia z wizytą do Skwarków przychodzi gminny urzędnik z prezentami dla 100 - letniej babki Skwarkowej, którą rodzina trzyma zamkniętą w ukryciu. Dlaczego i co z tego wyniknie? No właśnie….

Ludzkie słabości, małości ubarwione rubasznym humorem doskonale oddają obraz „Skwarkowego świata”.

Piyknie pytomy!