Stypendium twórcze

Instytut wspiera twórców ludowych!

 Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nabór do Programu Stypendialnego dla Twórców Ludowych skierowany do ludowych artystów, rzemieślników i rękodzielników z terenu Polski. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2023 r.

 

Dom Ludowy stypendium-tworcze---internet

Celem programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez wsparcie indywidualnego twórcy, dające mu swobodę pracy nad dziełem ważnym zarówno z punktu widzenia jego rozwoju, jak i z perspektywy upowszechniania wiedzy o unikatowych umiejętnościach i tradycji, które są istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczności. Priorytety Stypendium dotyczą projektów twórczych, zakorzenionych we wspólnocie lokalnej twórcy ludowego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i treści zagrożonych zanikiem.

 

Efektem zrealizowanych projektów twórczych ma być wykonanie dzieła (lub dzieł) sztuki ludowej, rzemiosła lub rękodzieła ludowego, wykazujących wysoki poziom artystyczny
i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności oraz wykazujących wysoki potencjał wzmacniania umiejętności i wiedzy zagrożonych zanikiem.

 

Wnioski zgłoszeniowe należy przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66,
00-322 Warszawa lub elektronicznie na adres: stypendium-tworca@nikidw.edu.pl

 

Projekty do realizacji w ramach Programu Stypendialnego zostaną wybrane
do 24 maja 2023 r. i ogłoszone na stronie internetowej Instytutu.

 

Szczegółowe informacje na stronie: www.nikidw.edu.pl

Kontakt: Mamadou Diouf - 510 180 615

e-mail: stypendium-tworca@nikidw.edu.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest państwową instytucją kultury, której jednym z głównych zadań jest popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Misję tę realizuje m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze wsi, zachęcanie mieszkańców wsi do poznania swojego dziedzictwa oraz pokazywanie piękna tradycji wiejskich mieszańcom miast.