III Gminny Konkurs Śpiewu Ludowgo „Zaśpiywoj Słowiku”

Dom Ludowy zaspiywoj-slowiku