27. Konkurs gawędy, recytacji, śpiewu, tańca góralskiego i instrumentalistów