Eugeniusz Wilczek (1944 - 2015)

To już 6 rok jak Ujka Giynka nie ma wśród nas. Pewnie muzykuje Najwyższemu wraz z Bartusiem, Dziadońką i innymi podhalańskimi muzykantami.

Dom Ludowy 1