DZIEŃ MATKI, MAMY, MAMUSI, MATUSI, MATECKI

Dla wszystkich Mam ślemy z serca płynące uściski!

Dom Ludowy dz-m
fot. Krystyna Gorazdowska

 

Mamo moja, mamo, chowoj ze mie wartko.

Byś mie uchowała, jak cyrwone jabko.

 

Nie bedzie, nie bedzie, matusia wiedziała.

Kie sie jyj z ogródka, leluja podziała.

 

Pasym jo se krowy, zbiyrom borówecki.

Zaniesym du domu, dlo mojyj matecki.

 

Mamo moja, mamo, mamo moja drogo.

Jak jo cie odyńdym, ftoz ci wody podo.

 

Na zielonym wiyrśku, zahucała sowa.

Juz sie mi wracajom, matusine słowa.