Zespół Folklorystyczny OTFINOWIANIE z Otfinowa - „FRYCÓWKA ORYLA MICHOŁA”, reż. Janusz Cierlik

Dom Ludowy image11_1