Protokół z 13. Gminnego Konkursu Gawędy i Recytacji im. Hanki Nowobielskiej

Protokół

Komisji oceniającej przesłuchania konkursowe
13. Gminnego Konkursu Gawędy i Recytacji im. Hanki Nowobielskiej,
który odbył się w sali widowiskowej domu parafialnego w Białce Tatrzańskiej,
w dniu 15 października 2023 r.

Komisja w składzie:

 1. mgr Agnieszka Gąsienica-Giewont (etnolog, folklorystka)
 2. mgr Andrzej Rusnak (poeta, regionalista, pedagog)
 3. mgr Lucyna Zabrzewska (regionalistka, pedagog)

wysłuchała prezentacji 60 uczestników (42 recytatorów i 18 gawędziarzy) w 5 grupach wiekowych, reprezentujących:

 • Przedszkole Samorządowe w Jurgowie
 • Szkołę Podstawową w Jurgowie
 • Szkołę Podstawową nr. 1 w Czarnej Górze
 • Szkołę Podstawową nr. 2 w Czarnej Górze
 • Szkołę Podstawową w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Szkołę Podstawową w Białce Tatrzańskiej

oraz

 • Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Jurgowianie” z Jurgowa
 • Zespół Regionalny „Mali Brzegowianie” z Brzegów
 • Zespół Regionalny „Ciardasie” z Czarnej Góry
 • Dziecięcy Zespół Góralski „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej
 • Zespół Góralski „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
 • Dziecięcy Zespół Góralski „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej
 • Dziecięcy Zespół Góralski „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
Dom Ludowy img20221016090841

Po wnikliwej ocenie Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

 I grupa wiekowa - przedszkolna:

 Konkurs recytatorów:

 • trzy równorzędne pierwsze miejsca otrzymują:

- Wiktoria Matys ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej

- Maria Buńda ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej

- Beata Widlak z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

 • drugie miejsce otrzymuje:

- Lena Bafia z Przedszkola Samorządowego w Jurgowie

 • trzecie miejsce otrzymuje:

- Elżbieta Kuruc ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej

II grupa wiekowa kl. 0-III szkoły podstawowej:

Konkurs gawędziarzy:

 • pierwsze miejsce otrzymuje:

- Milena Podlipni z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej

 • drugie miejsce otrzymuje:

- Magdalena Rusnarczyk z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

 • trzeciego miejsce nie przyznano
 • dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują:

- Jan Budz ze Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej

- Hubert Wojeński z Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Jurgowianie” z Jurgowa

Konkurs recytatorów:

 • dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymują:

- Małgorzata Haładyna z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej

- Władysław Kossek z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

 • trzy równorzędne drugie miejsca otrzymują:

- Łucja Sztokfisz z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej

- Zofia Widlak z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

- Magdalena Widlak z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

 • cztery równorzędne trzecie miejsca otrzymują:

- Malwina Szołtys z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów

- Alicja Łacek z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej

- Anna Kuruc ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej

- Anna Babiarz z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

 • cztery równorzędne wyróżnienia otrzymują:

- Matylda Babiarz ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej

- Wojciech Remiasz ze Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej

- Amelia Litwin z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

- Karolina Sołtys z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

 III grupa wiekowa kl. IV-VI szkoły podstawowej:

 Konkurs gawędziarzy:

 • pierwsze miejsce otrzymuje:

- Wojciech Matys z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej

 • drugie miejsce otrzymuje:

- Julia Wacław ze Szkoły Podstawowej nr. 2 w Czarnej Górze

 • trzecie miejsce otrzymuje:

- Hanna Wcisło z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

 • dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują:

- Ignacy Babiarz ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej

- Julia Bukowska z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

Konkurs recytatorów:

 • pierwsze miejsce otrzymuje:

- Anna Liszka z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów

 • dwa równorzędne drugie miejsca otrzymują;

- Karolina Rozmus z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

- Zofia Martinczak z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

 • trzeciego miejsca nie przyznano
 • cztery równorzędne wyróżnienia otrzymują:

- Urszula Rusnak ze Szkoły Podstawowej w Jurgowie

- Magdalena Sołtys ze Szkoły Podstawowej w Jurgowie

- Natalia Gil ze Szkoły Podstawowej nr. 1 w Czarnej Górze

- Ilona Litwin z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

IV grupa wiekowa kl. VII i VIII szkoły podstawowej:

Konkurs gawędziarzy:

 • dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymują:

- Agnieszka Babiarz z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej

- Wiktoria Wacław ze Szkoły Podstawowej nr. 2 w Czarnej Górze

 • drugie miejsce otrzymuje:

- Joanna Sołtys ze Szkoły Podstawowej nr. 2 w Czarnej Górze

V grupa wiekowa - uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 Konkurs recytatorów:

 pierwszego miejsca nie przyznano,

 • drugie miejsce otrzymuje:

- Karolina Majerczyk z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów

 

Do udziału w XLV Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka w Białym Dunajcu - etap wojewódzki, zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy:

 • Milena Podlipni z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej
 • Magdalena Rusnarczyk z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej
 • Małgorzata Haładyna z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Orlynta” im. Anny Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej
 • Władysław Kossek z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
 • Wojciech Matys z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej
 • Julia Wacław ze Szkoły Podstawowej nr. 2 w Czarnej Górze
 • Anna Liszka z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów
 • Agnieszka Babiarz z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
 • Wiktoria Wacław ze Szkoły Podstawowej nr. 2 w Czarnej Górze
 • Karolina Majerczyk z Zespołu Regionalnego „Mali Brzegowianie” z Brzegów

Komisja pragnie wyrazić uznanie dla dzieci i młodzieży za kultywowanie rodzimej gwary związanej  z literaturą Spisza i Podhala, a zwłaszcza dla najmłodszych uczestników Konkursu, stawiających pierwsze kroki na scenie. Szczególnie doceniamy umiejętności aktorskie młodych gawędziarzy, które sprawiają, że odbiór artystyczny gawęd jest pełniejszy i ciekawszy. Dziękujemy kierownikom i instruktorom zespołów regionalnych, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie dzieci i młodzieży do Konkursu. Jury zwraca uwagę na dostosowanie treści utworów do wieku uczestników.

Składamy również podziękowania ks. proboszczowi Janowi Byrskiemu za objęcie patronatem honorowym wydarzenia oraz pomoc we współorganizacji. Podziękowania kierujemy także dla organizatorów 13. Gminnego Konkursu Gawędy i Recytacji im. Hanki Nowobielskiej w Białce Tatrzańskiej: Bukowiańskiemu Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, Gminie Bukowina Tatrzańska, Gminnej Bibliotece Publicznej im. Michaliny Ćwiżewiczowej w Bukowinie Tatrzańskiej, Oddziałowi Związku Podhalan w Białce Tatrzańskiej, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacji „Zakłady Kórnickie” w Kórniku, a także sponsorom z Białki Tatrzańskiej: Państwu Zofii i Romanowi Burkatom – Cukiernia BURKATY w Białce Tatrzańskiej, Państwu Joannie i Jackowi Burkatom – Piekarnia BURKAT w Białce Tatrzańskiej oraz Państwu Barbarze i Janowi Kowalczykom - LEWIATAN Supersam za ufundowanie poczęstunku dla uczestników Konkursu.

Specjalne podziękowania składamy konferansjerom Antoniemu i Andrzejowi Krupom z Jurgowa, zeszłorocznym laureatom, którzy sprawnie poprowadzili przesłuchania konkursowe.