Podsumowanie 35. Małych Bajań i 5. Tatrzańskiego Zwyrtu

W dniach 29-30 maja odbył się w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” 35. Przegląd Gminnych Zespołów Regionalnych „Małe Bajania” oraz 5. Konkurs Tańca Góralskiego i Zbójnickiego „Tatrzański Zwyrt”.

 

Dom Ludowy dsc8452

Podczas oficjalnego otwarcia, w którym uczestniczyli: wójt gminy Bukowina Tatrzańska - Andrzej Pietrzyk, dyrektor Centrum - Bartłomiej Koszarek, pani sołtys Bukowiny - Maria Kuchta oraz Maria Dudek - radna powiatu tatrzańskiego, uczennicom Szkoły Ginących Zawodów zostały wręczone nagrody. Zuzanna Trzop, Paulina Wojtanek i Klaudyna Sztokfisz, zostały nagrodzone w konkursie „Wszyscy Święci Wawrzyńcoka” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną i GOK w Białym Dunajcu.

Następnie rozpoczęły się przesłuchania konkursowe Małych Bajań i Tatrzańskiego Zwyrtu. Komisja w składzie: mgr Benedykt Kafel – etnograf, dr Dorota Majerczyk – etnolog, mgr Agnieszka Gąsienica-Giewont – etnolog oraz mgr Marek Harbaczewski – choreograf oceniła łącznie 72 punkty programu w tym: 14 instrumentalistów, 2 muzyki, 16 śpiewaków solistów, 10 grup śpiewaczych, 9 zespołów regionalnych, 4 szkółki góralskiego muzykowania, 14 par tanecznych oraz 4 grupy tańca zbójnickiego i 1 taniec mazur.

W poniedziałkowy ranek poznaliśmy laureatów obydwu wydarzeń. Nagrody przekażemy instruktorom zespołów regionalnych w najbliższym czasie. Wszystkim  składamy gratulacje i dziękujemy za udział.

Protokoły z obydwu wydarzeń zamieszczamy tutaj: Protokół 35. Małe Bajania Protokół 5. Tatrzański Zwyrt

Wydarzenia te zostały zorganizowane przy finansowym wsparciu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bukowinie Tatrzańskiej, a także Państwa Zofii i Romana Burkatów – Cukiernia BURKATY w Białce Tatrzańskiej oraz GS Bukowina Tatrzańska Spółka z o.o.