Protokół z 37. Małych Bajań

W sobotę 29 kwietnia odbył się w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy”  37. Przegląd Gminnych Zespołów Regionalnych „Małe Bajania".

Dziękujemy wszystkim zespołom biorącym udział w Przeglądzie oraz ich insturktorom i kierownikom za całoroczną pracę z dziećmi i młodzieżą.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z której środków ufundowane zostały nagrody dla zespołów.  Dziękujemy także  sponsorom Przeglądu, Państwu Zofii i Romanowi Burkatom – Cukiernia BURKATY w Białce Tatrzańskiej, GS Bukowina Tatrzańska Spółka z o.o. oraz
Pani Marii Kuchcie sołtys wsi Bukowina Tatrzańska.

Gratulujemy konferansjerom Honoracie Koszarek i Filipowi Bukowskiemu udanego debiutu w prowadzeniu wydarzenia.

Poniżej publikujemy Protokół z posiedzenia komisji oceniającej Przegląd.

Dom Ludowy dsc2107--mini