Regulamin widza

Szanowni Państwo,

Cieszymy się, że możemy spotkać się z Wami, ale aby to było możliwe – przedstawiamy regulamin uczestnictwa w spektaklach i innych wydarzeniach organizowanych w Domu Ludowym.  Pozwoli on, w czasie zagrożenia COVID-19, zachować wspólne bezpieczeństwo: Państwa – naszych Gości i pracowników Centrum.

Dom Ludowy dsc0770a

Regulamin obowiązuje od 1 lipca do odwołania.

 1. Kasę otwieramy na godzinę przed planowanym spektaklem.
 2. Bardzo prosimy o stosowanie się do wskazówek i poleceń obsługi Centrum.
 3. Prosimy o zachowanie na terenie Domu Ludowego dystansu społecznego min. 1,5 m, a w kolejce do wejścia lub kasy min. 2 m.
 4. W Domu Ludowym nie działają szatnie ani bufet.
 5. Wszystkie toalety są dostępne, znajdują się tam środki do dezynfekcji dłoni
  i papierowe ręczniki. Klamki i krany oraz sanitariaty są dezynfekowane przed, w trakcie i po wydarzeniu.
 6. Przy wejściach umieszczone są pojemniki ze środkiem do obowiązkowej dezynfekcji dłoni.
 7. Na terenie Centrum obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa (również podczas spektaklu). Nasza obsługa pracuje w rękawiczkach i przyłbicach.
 8. Na terenie Domu Ludowego obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób pozostających na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności).
 9. Obsługa ma prawo odmówić wejścia do Domu Ludowego osobie wykazującej objawy choroby, stwarzającej możliwość zarażenia pozostałych uczestników wydarzenia.
 10. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie składane jest przy wejściu na wydarzenie.
 11. Udostępniamy połowę widowni – miejsca ustawione są z zachowaniem zasad bezpiecznego dystansu. Obok siebie mogą siedzieć osoby mieszkające wspólnie oraz osoby z niepełnosprawnością w towarzystwie asystenta.
 12. Miejsca na widowni są nienumerowane – pracownicy Centrum wskażą możliwe do zajęcia miejsce.
 13. Osoby, które nie zastosują się do obowiązujących w Centrum zasad mogą zostać poproszone o opuszczenie Centrum bez możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
 14. Zakup biletu i uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

                                     

Szczegółowe  regulaminy związane z działalnością Bukowiańskiego Centrum Kultury "Dom Ludowy" w okresie pandemi COVID - 19 dostępne są pod linkiem http://domludowy.pl/o-nas/covid-19