Zachowaj Tradycje! Teraz Drewno! Rusza Konkurs dla twórców ludowych, rękodzielników i rzemieślników!

Autorów prac wykonanych z drewna i inspirowanych tradycją zapraszamy do udziału w Konkursie „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno!”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich – Mazowsze i Polska Wschodnia” wdrażanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i finansowanego w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dom Ludowy 1200x900nikidwkonkursztdrewno

Za pośrednictwem Konkursu, chcemy zaprezentować i upowszechnić różnorodne umiejętności, zawody i praktyki związane z wykorzystaniem drewna na potrzeby użytkowe oraz estetyczne, w różnych regionach Polski. Chcemy przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, piękno, bogactwo i wartości płynące z obcowania z rękodziełem, rzemiosłem i sztuką ludową, w których drewno było od wieków wykorzystywane. Pragniemy, by doceniło walory tego dziedzictwa, które ma długie tradycje w Polsce, traktując je jako źródło współczesnych inspiracji i powrotu do wyrobów wysokiej jakości, popartych rodzimym wzornictwem, przyczyniając się jednocześnie do zachowania unikalnych umiejętności, zawodów zagrożonych zanikiem i zwyczajów.

 

Prace można zgłaszać w ramach trzech kategorii konkursowych: sztuka ludowa, rękodzieło ludowe oraz rzemiosło ludowe.

Konkurs składa się z dwóch etapów – regionalnego i ogólnopolskiego. W ramach pierwszego etapu zainteresowani udziałem przesyłają opis swojej pracy, w formie elektronicznej lub tradycyjnej, na adres odpowiedniego biura regionalnego, określonego w regulaminie Konkursu, do dnia 31 sierpnia br.

Po ocenie merytorycznej wybrani laureaci będą proszeni o przesłanie prac do siedziby NIKiDW, gdzie zostaną poddane ocenie Jury. Zwycięzcami Konkursu są osoby, których prace konkursowe zajęły trzy pierwsze miejsca w rankingu w każdej z kategorii.

 

Szczegółowe informacje na stronie: www.nikidw.edu.pl

Kontakt: Mikołaj Niedek - 517123905

e-mail: mikolaj.niedek@nikidw.edu.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest państwową instytucją kultury, której jednym z głównych zadań jest popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Misję tę realizuje m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze wsi, zachęcanie mieszkańców wsi do poznania swojego dziedzictwa oraz pokazywanie piękna tradycji wiejskich mieszańcom miast.