Drugi dzień 38. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych

Pierwszy spektakl drugiego dnia 38. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych to „MIODOBRANIE” w wykonaniu Zespołu Regionalnego GRODZISZCZOKI z Grodziska Dolnego.

Dom Ludowy 7-grodzisko