Czwartkowe przesłuchania grup kolędniczych cz. 1

Najważniejsza część Góralskiego Karnawału to konkurs grup kolędniczych. W tym roku na scenie Domu Ludowego zaprezentuje się 50 grup, które po lokalnych eliminacjach otrzymały nominację na szczebel ogólnopolski czyli na 52. Góralski Karnawał.

Dom Ludowy 52-goralski-karnawal---frame-at-0m4s_1