Zagórzański Zespół Folklorystyczny DOLINA MSZANKI z Mszany Górnej - „PO KOLODZIE W GÓRNE MSANY - ŚW. SCEPON”, reż. Tobiasz Krzysztof