Warsztaty Szkoły Ginących Zawodów podczas Konferencji „Edukacja regionalna drogą kształcenia ku wartościom”

Dom Ludowy konferencja-8-kwietnia-2016-27