Nowy rok szkolny również w Szkole Ginących Zawodów

Rozpoczynamy nowy rok w Szkole Ginących Zawodów. 

UWAGA! W tym roku obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu: 506 657 614.

Na pierwsze zajęcia osoba niepełnoletnia musi przyjść z Rodzicem lub Opiekunem Prawnym.

Prosimy również o zapoznanie się z umieszczonymi poniżej wytytcznymi. 

Dom Ludowy plakat2

WYTYCZNE DLA

UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

ORAZ ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

DRODZY UCZNIOWIE PROSIMY WAS:

 

 • UMYJCIE RĘCE ZARAZ PO PRZYJŚCIU DO PRACOWNI, ZANIM ZAJMIECIE SWOJE STANOWISKA PRACY,
 • KORZYSTAJCIE TYLKO Z MATERIAŁÓW PRZYGOTOWANYCH DLA WAS, NIE WYMIENIAJCIE SIĘ PRZYBORAMI Z KOLEGAMI I KOLEŻANKAMI,
 • UTRZYMUJCIE BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ 2 M W KAŻDYM MIEJSCU DOMU LUDOWEGO,
 • NIE WNOŚCIE NA SALĘ ZAJĘCIOWĄ RZECZY OSOBISTYCH (NP. OKRYCIE WIERZCHNIE), POZOSTAWIAJCIE JE NA ZAMONTOWANYCH WIESZAKACH (KORZYSTAJCIE Z CO DRUGIEGO ZACHOWUJĄC ODSTĘPY).

 

DRODZY RODZICE:

 • NA ZAJĘCIA MOŻE UCZĘSZCZAĆ TYLKO ZDROWE DZIECKO, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH,
 • DZIECI PRZYPROWADZAJĄ NA ZAJĘCIA TYLKO OSOBY ZDROWE,
 • JEŻELI W DOMU PRZEBYWA OSOBA NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI NIE WOLNO PRZYPROWADZAĆ UCZNIA NA ZAJĘCIA W CENTRUM,
 • ZABEZPIECZ DZIECKO W RĘKAWICZKI ORAZ MASECZKĘ OCHRONNĄ,
 • PRZYPROWADZAJĄC I ODBIERAJĄC DZIECKO, ZACHOWAJ DYSTANS W STOSUNKU
  DO INNYCH OSÓB WYNOSZĄCY MINIMUM 2 METRY,
 • DZIECKO ODPROWADZAJ POD DRZWI DOMU LUDOWEGO. DO ŚRODKA DZIECKO WCHODZI SAMO,
 • W RAZIE UZASADNIONEJ POTRZEBY RODZIC MOŻE WEJŚĆ Z DZIECKIEM, ZACHOWUJĄC PRZY TYM WSZELKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.