Dziadońcynie Granie 2005 r.

Skrzypce prym: Andrzej Szymczyk

Skrzypce sekund: Stanisław Łukaszczyk-Głowoń

Basy: Andrzej Pietras