Dziadońcynie Granie 2006 r.

Skrzypce prym: Piotr Haza

Skrzypce sekund: Andrzej Haza

Basy: Stanisław Walkosz-Jambor