Dziadońcynie Granie 2012 r.

Skrzypce prym: Józef Šuvada

Skrzypce sekund: Daniel Šuvada

Basy: Jan Šuvada