Dziadońcynie Granie 2015 r.

Skrzypce prym: Andrzej Polak

Skrzypce sekund: Jan Trebunia-Tutka

Basy: Andrzej Jarząbek