Dziadońcynie Granie 2010 r.

Skrzypce prym: Kazimierz Pudzisz

Skrzypce sekund: Roman Kowal

Basy: Ryszard Pudzisz