Dziadońcynie Granie 2014 r.

Skrzypce prym: Jan Skupień-Salamon

Skrzypce sekund: Andrzej Skupień-Salamon

Basy: Maciej Skupień-Salamon