Dziadońcyne Granie 2017 r.

Skrzypce prym: Andrzej Karpiel-Replon

Skrzypce sekund: Andrzej Krupa

Basy: Andrzej Słodyczka