Termomodernizacja Domu Ludowego

Jednym z etapów termomodernizacji budynku Domu Ludowego, jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Możliwa jest ona dzięki środkom prewencyjnym pozyskanym z PZU S.A. oraz PZU „Życie” S.A.

Dom Ludowy okna-2-1_1

Okna i drzwi w Domu Ludowym wykonane były w latach 1930-1932, ich stan techniczny był zły. Nowe okna są szczelne, wymiana stolarki drzwiowej poprawiła drożność ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych. Zastosowanie nowych technologii, przy zachowaniu wymogów dla obiektów będących zabytkami, niewątpliwie poprawiło bezpieczeństwo osób biorących udział w licznych przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych w Domu Ludowym oraz przyczyniło się do poprawy estetyki budynku.