Małe projekty

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007 – 2013 i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dom Ludowy 002_3

Leśnica – „Organizacja XVIII konkursu gawędy, recytacji i tańca solowego w Leśnicy – Groniu”