Sztuka teatrana „Chory z urojenia”

Dom Ludowy 13-wrzesnia-chory1