Sztuka teatralna „Portki”

Dom Ludowy plakat-portki-m