Dziadońcyne Granie 2005 r.

Skrzypce prym: Bartłomiej Koszarek

Skrzypce sekund: Łukasz Babiarz

Basy: Piotr Kuchta